POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 199/15

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
Prodaja je uspela.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Mini linija

Sonashi

Procenjeno: 1.500,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 02

Mikrotalasna pećnica

Samsung

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 03

Komoda

Bele boje

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 04

Kompjuterski sto

 

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 05

TV

Sony

Procenjeno: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD
Redni broj: 06

TV polica

 

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 07

Ogledalo

Zidno

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 08

Fotelja

Crvena. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 09

Sobna lampa

 

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 10

TV

Venus

Procenjeno: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 199/15, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 199/15".