POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 201/15

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
14.03.2017. u 13:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje je moguće uz predhodnu najavu na 011 256-3234, 011 256-3235

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Regal

oko 2,5 x 2,5m (12 vrata)

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 02

Pisaći sto

 

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 03

Komoda

sa 3 fijoke

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD
Redni broj: 04

Fotelja

Krem boje. 2 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 2.000,00 RSD
Početna cena: 600,00 RSD
Redni broj: 05

Komoda

sa dve fijoke i police

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 06

Sobna lampa

 

Procenjeno: 2.000,00 RSD
Početna cena: 600,00 RSD
Redni broj: 07

Garnitura

Trosed i dve fotelje bordo boje.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 201/15, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 201/15. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.