POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 2004/12

DRUGA javna prodaja

Početna cena je
60%
od procenjene vrednosti
06.05.2015. u 11:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, 1. sprat, Sala za aukcije

Popisane stvari se mogu pogledati uz predhodnu najavu na 060/360-76-33

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

CANON IR 2230 - Fotokopir aparat

Procenjeno na: 60.000,00 RSD
18.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ivk.br. 2044/12, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ivk.br. 2044/12.