POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 210/14

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
Delimično uspela prodaja!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Stan, 96KVM i lokal, 6,25KVM, Borča

Lokal br. 7 površine 6,25 kvm u prizemlju i stan površine 186,29 kvm u potkrovlju objekta sa kućnim brojem 80 u ul. Valjevskog odreda u Beogradu, Borča. Nepokretnosti se prodaju kao USELjIVE.

Lokal procenjen na: 440.951,00 RSD
Početna cena: 132.285,00 RSD
Stan procenjen na: 12.513.470,00 RSD
Početna cena: 3.754.041,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatila jemstvo i to pojedinačno po nepokretnosti odnosno u visini od 44.095,00 dinara za lokal i 1.251.347,00 dinara za stan, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i o tome ponesu dokaz javnom izvršitelju na dan prodaje. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja zaključno sa 13.02.2018. godine, kako bi javni izvršitelj imao na dan prodaje registrovanu uplatu jemstva za svaku nepokretnost na izvodu sa svog namenskog računa. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14 koji se vodi pod brojem: 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.ii.br. 210/14 pa navesti da li je za lokal ili za stan ”.