POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 211/14

Druga javna prodaja

Javnim nadmetanjem
30%
od procenjene vrednosti
Prodaja nije uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Popisane stvari 1-12 mogu se videti na adresi Ljiljane Krstić 27 f, Beograd dana 26.02.2018. godine u 12:00 časova, uz prethodnu najavu telefonom 011 256- 32-34 i 011 256-32-35, kontakt osoba Dušan Kršinić a popisane stvari 13-19 mogu se videti na adresi magacina prethodnog poverica ul. Golubinačka 54, 22310 Šimanovci dana 26.02.2018. godine u 11.00 časova , uz prethodnu najavu telefonom 062 803 4023 Vladimir Grujić.

Redni broj: 01

Klima uređaj

Galanz

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 02

Orman

195x100cm

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 03

Orman sa policom

195x90cm. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 04

Kancelarijski sto

Crno braon boje. 90x140cm.

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 05

Kancelarijski sto

Bordo boje. 90x140cm

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 06

Ormar

150x223cm.

Procenjeno: 9.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 07

Komode sa dvoje vrata

150x100cm. Tri komada. Cena za komad.

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 08

Korpus sa po 4 fijoke

Svetlo braon. Tri komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.500,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 09

Korpus sa po 4 fijoke

Tamno braon. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.500,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 10

Dvosed

Crn, kancelarijski.

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 11

Komoda sa 4 vrata

201x120cm

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 12

Police

40x148cm. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 13

Klima uređaj

Galanz

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 14

Orman

Oko 4x2m

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 15

Kancelarijski sto

Braon, manji.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 16

Kancelarijski sto

Crni

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 17

Kancelarijske stolice

Plave. Četiri komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 18

Personalni račinar

Sa LCD monitorom i tastaturom. Tri komada. Cena za komad.

Procenjeno: 18.000,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene
Redni broj: 19

Fotelja

Kancelarijska, manja. Šest komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.500,00 RSD
Početna cena: 30% od procenjene

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 211/14, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 211/14“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.