POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 217/13

DRUGA javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
30.09.2014. u 10:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Bulevar Despota Stefana br. 90, Beograd

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 05

Komoda

sa troje vrata i dve fijoke

Procenjeno na: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 06

Garnitura

trosed i dve fotelje, bež boje, oštećeno

Procenjeno na: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 07

Slika

autor "Profaco", 90x70 cm

Procenjeno na: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 08

Orman

135x250 cm

Procenjeno na: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 09

SLIKA

autor "Profaco", 33x27 cm

Procenjeno na: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 10

Slika

autor "Profaco", 25x28 cm

Procenjeno na: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 11

SLIKA

autor "Profaco", 43x58 cm

Procenjeno na: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 12

Slika

autor "Profaco", 41x46 cm

Procenjeno na: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 14

Računar

sa monitorom, mišem, tastaturom i zvučnicima

Procenjeno na: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 15

TV

Samsung

Procenjeno na: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 16

KOmpjuterski Sto

 

Procenjeno na: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na račun izvršitelja broj 205-177742-71 sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju poslovni broj I.ii. br. 217∕13".