POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 240/15

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
07.06.2018. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje je moguće 05.06.2018. u 11h na adresi Ul. Jurija Gagarina 92/9/28, Beograd.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

LCD Televizor

LG

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 02

Garnitura

Trosed, dvosed i fotelja

Procenjeno: 50.000,00 RSD
Početna cena: 30.000,00 RSD
Redni broj: 03

Klima uređaj

LG

Procenjeno: 18.000,00 RSD
Početna cena: 10.800,00 RSD
Redni broj: 04

Klub sto

 

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 05

Komoda

sa monitorom, tastaturom i mišem.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 06

Klima uređaj

Galanz

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 07

Mašina za sudove

Bosh

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 08

Zidno ogledalo

Manje

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 09

Zidno ogledalo

Veće

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 10

Mašina za veš

Whirpool

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 11

Tv komoda

 

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 4.800,00 RSD
Redni broj: 12

Vitrina

Sa staklenim vratima

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 13

Vitrina

Ugaona

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 14

Garnitura

Dvosed, dve fotelje i sto

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije do dana održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 240/15, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 240/15. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.