POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 241/15

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
Prodaja je uspela!

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Poljoprivredno zemljište

NJIVA 4.KLASE, potes Šugavac, površine 11a14m2, postojeća na katastarskoj parceli 1407/40, upisana u A list - Lista nepokretnosti 2992 KO Vinča.

Procenjeno na: 3.279.303,90 RSD
Početna cena: 983.791,17 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 327.930,39 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka. i o tome dostavili dokaz izvršitelju. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno jemstvo se može uplatiti zaključno sa 25.03.2016 godine. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun izvršitelja broj 205-177742-71, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.ii.br. 241/15”.