POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 242/13

DRUGA javna prodaja

Početne cene su bile
30%
od procenjene vrednosti
09.05.2014. u 12:30h
održano je usmeno javno nadmetanje
Sve stvari su prodate!

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

DVOSED PLAV

2 komada

Procenjeno (kom): 15.000,00 RSD
Početna cena (kom): 4.500,00 RSD
Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 02

FOTELJE

DRVO - MEBL - 2 komada

Procenjeno (kom):7.000,00 RSD
Početna cena (kom): 2.100,00 RSD
Procenjeno: 14.000,00 RSD
Početna cena: 4.200,00 RSD
Redni broj: 03

STO

OKRUGLI DRVENI

Procenjeno:5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj:04

VITRINA

DRVO – STAKLO POLUOKRUGLA, DIM. 190×100×50 CM.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 06

VITRINA

MANJA SA STAKLENIM POLICIMA, DIM. 100×70×40 CM.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 19
REGAL

BELI, DIM. 270×200 CM

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 20
REGAL

BELI DIM 145×200 CM

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 22
REGAL

BELI, 90×200

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 23
FOTELJE

PLAVE 2 komada

Procenjeno (kom):7.000,00 RSD
Početna cena (kom): 2.100,00 RSD
Procenjeno: 14.000,00 RSD
Početna cena: 4.400,00 RSD
Redni broj: 24
KANCELARIJSKI STO

SA KORPUSOM

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 25
FOTELJA

KANCELARIJSKA CRNA

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 26
IKONA U BAKRU

SV VASILIJE OSTROŠKI

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 27
STEPER

BH SHEPRA

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 28
SAUNA

185×110×90

Procenjeno: 150.000,00 RSD
Početna cena: 45.000,00 RSD
Redni broj: 29
TROSED

SEDEĆI PLAVI

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 30
DVOSED

SEDEĆI PLAVI

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 31
VAZA SA CVEĆEM

NEPOZNATI AUTOR

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 32
IKONA

BOGORODICE SA HRISTOM

Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 33
GLAVA CRNOGORCA

NAOD ZORIĆ - 3 komada

Procenjeno (kom):40.000,00 RSD
Početna cena (kom): 12.000,00 RSD
Procenjeno: 120.000,00 RSD
Početna cena: 36.000,00 RSD
Redni broj: 34
APSTRAKCIJA

NEPOZNATI AUTOR

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 35
BEZ NAZIVA

NEPOZNATI AUTOR - 2 komada

Procenjeno (kom):12.500,00 RSD
Početna cena (kom): 3.750,00 RSD
Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 37
IKONA

SVETA PETKA

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 38
IKONA

SV. VASILIJE OSTROŠKI

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 39
SOBNA LAMPA

BELA

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 40
KLIMA UREĐAJ

DAEWOO

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na račun izvršitelja broj 205-177742-71 sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju poslovni broj I.ii. br. 242∕13".