POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 246/15

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
19.06.2015. u 10:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011 256-32-34 i 011 256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Kamion Kamaz

br. šasije XTC551110W2101025, br motora 10449

Procenjeno: 500.000,00 RSD
Početna cena: 300.000,00 RSD
Redni broj: 02

Kamion Kamaz

br. šasije XTC551110W2101705, br- motora104761

Procenjeno na: 500.000,00 RSD
Početna cena: 300.000,00 RSD
Redni broj: 03

Finišer ABG Titan 411

br. šasije MB1224115007, br. motora 1099037

Procenjeno na: 700.000,00 RSD
Početna cena: 430.000,00 RSD
Redni broj: 04

Grejder CAT 14 G

br. šasije 96U2934, br. motora 3n68286

Procenjeno na: 1.000.000,00 RSD
Početna cena: 600.000,00 RSD
Redni broj: 05

Vibro valjak SHANTUI

br. šasije SR12YA200048, br. motora 48080703601

Procenjeno na: 3.500.000,00 RSD
Početna: 2.100.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 146/15, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 146/15".