POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 271/16

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
04.04.2016. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje je moguće 29.03.2017. u 14:30 na adresi Blagajska 6/1, Beograd.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

PC računar

Sa monitorom i tastaturom.

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 02

Kompjuterski sto

 

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 03

Kafe sto

Stakleni.

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 04

Komoda

Sa tri fijoke.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 05

Fotelja

Drvo-mebl. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 06

Mašina za veš

 

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 07

Klima uređaj

Sushima

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.Iv 271/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 271/16. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.