POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 306/15

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
Prodaja je uspela.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Garnitura za sedenje

Trosed, dvosed, fotelja.

Procenjeno: 60.000,00 RSD
Početna cena: 36.000,00 RSD
Redni broj: 02

Kafe sto

 

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 03

Klima uređaj

Housel

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 04

Komoda

Veća.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 05

Komoda

Manja.

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 06

zidno ogledalo

 

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 07

Staklena vitrina

Sa dvoje vrata.

Procenjeno: 7.000,00 RSD
Početna cena: 4.200,00 RSD
Redni broj: 08

Natkasna

Sa 3 fijoke, manja.

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 09

Natkasna

Sa 4 fijoke, veća.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 10

Komoda

Sa 2 vrata i fijokom.

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 4.800,00 RSD
Redni broj: 11

Komoda

Sa 4 fijoke.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 12

Natkasne

Sa po 2 fijoke. 2 komada.

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 13

Klima Uređaj

Midea

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 14

Kafe sto

Okrugli, lakirani.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 306/15, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 306/15".