POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 387/16

PRVA javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
19.05.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je moguće 15.05.2017. u 14:30h uz najavu na 011 256 3234

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Stan, 36KVM, Borča

Stan br. 71 pov. 35,82 posotjećeg na 7 spratu zgrade na KP 3308/16 , u Ul. Ratnih vojnih invalida br. 15 u Borči, Beograd, vanknjižno suvlasništvo NATAŠE JOVIČIĆ i DRAGANA JOVIČIĆA.

Procenjeno na: 3.286.347,15 RSD
Početna cena: 2.300.443,05 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 328.634,71 dinara, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i o tome obaveste javnog izvršitelja, odnosno predaju dokaz o uplati javnom izvrštelju najkasnije na dan nadmetanja. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne Banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.I 387/16”.