POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 409/15

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
01.07.2016. u 11:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati uz najavu na 011 256-32-34 ili 011 256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Rotaciona sušara za piljevinu

Napomena: nije kompletna, nedostaju delovi bitni za njenu funkcionalnost. Nije u funkcionalnom stanju i može se posmatrati kao sekundarni otpad.

Procenjeno: 55.549,30 RSD
Početna cena: 33.329,58 RSD
Redni broj: 02

BRiKET mašina

Proizvođač: CA.MA.FER.MACCHINE SpA, Cellebeato (BS) (Italija)
Marka: CA.MA.FER.MACCHINE
Model/tip: DINAMIC 200
Godina proizvodnje: 1996.
Serijski broj: 203

Procenjeno: 555.493,05 RSD
Početna cena: 333.295,83 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 409/15, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 409/15".