POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.iv.br. 37/16

PRVA javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
16.03.2017. u 14:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje je moguće 13.03.2017. u 11h uz predhodnu najavu na 011 256-3234, 011 256-3235

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Honda CIVIC

Godina proizvodnje 2004. BG-563-BC. Sedan. Zlatne boje.

Procenjeno: 360.000,00 RSD
Početna cena: 252.000,00 RSD
Redni broj: 02

Ford Transit

Godina poizvodnje 2007. BG-042-NJ. Crvene boje.

Procenjeno: 600.000,00 RSD
Početna cena: 420.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.Iv 37/16, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 37/16“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.