POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.iv.br. 74/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
50%
od procenjene vrednosti
22.11.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Pokretne stvari mogu se videti 20.11.2017. u 15:30h na adresi DOBANOVAČKI PUT 91A, Zemun.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Agregat

Bez oznake

Procenjeno: 72.000,00 RSD
Početna cena: 36.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.Iv 74/16, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 74/16“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.