POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.iv.br. 110/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
11.01.2018. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Zidno ogledalo

Sa ramom. 247x110cm

Procenjeno: 50.000,00 RSD
Početna cena: 15.000,00 RSD
Redni broj: 02

Slika u ramu

Autor: Burmett. 78x110cm.

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 03

Ogledalo

Sa ramom. 90x130cm. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 04

Ogledalo

Sa ramom. 140x110cm.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.Iv 110/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 110/16. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.