POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.iv.br. 1262/17

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
24.05.2018. u 10:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je moguće 19.05.2018. u 12:00h uz najavu na 011 256 3234

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Petosoban stan, 149 kvm, Veliki Mokri Lug

Petosoban stan-dupleks kroz prizemlje i potkrovlje, br. pos.dela 1, površine 159 kvm koji se nalazi u prizemlju porodične stambene zgrade na kat. parc. 105/12 , Po+Pr+Pk, na adresi Krivošijska br. 3, Beograd sa zemljištem u svojini izvršnog dužnika i to 400/5173 udela, sve upisano u Listu nepokretnosti 533 KO Veliki Mokri Lug na kat. parc. 105/12 i to se prodaje kao USELjIVA.

Procenjeno na: 18.972.656,00 RSD
Početna cena: 5.691.797,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 1.897.266,00 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i o tome ponesu dokaz javnom izvršitelju na dan prodaje. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja zaključno sa 23.05.2018. godine, kako bi javni izvršitelj imao na dan prodaje registrovanu uplatu jemstva na izvodu sa svog namenskog poslovnog računa. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14 – broj: 205-177742-71 otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.Iv 1262/17”.