POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ivk.br. 128/17

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
Prodaja nije uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Angio sala

za koronografiju, kateterizaciju i ugradnju stenova. AXIOM ATERIS DFI

Procenjeno: 6.000.000,00 RSD
Početna cena: 1.800.000,00 RSD
Redni broj: 02

Somatom Sensation 64

64 slajsni skener

Procenjeno: 6.000.000,00 RSD
Početna cena: 1.800.000,00 RSD
Redni broj: 03

Intervaskularni UZ aparat

 

Procenjeno: 600.000,00 RSD
Početna cena: 180.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije na dan održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.Iv 128/17, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 128/17. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.