POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.iv.br. 191/16

Prva javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
Prodaja je otkazana!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

PC računar

Sa monitorom i tastaturom.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 10.500,00 RSD
Redni broj: 02

Ormar

Sa kompjuterskim stolom. Zelene boje.

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 14.000,00 RSD
Redni broj: 03

Kancelarijska stolica

Zelene boje.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.500,00 RSD
Redni broj: 04

Ormar

Sa nagradnim delom. Zelene boje.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 10.500,00 RSD
Redni broj: 05

TV LCD

Samsung Smart 55

Procenjeno: 70.000,00 RSD
Početna cena: 49.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.Iv 191/16, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 191/16“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.