POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.iv.br. 453/17

Prva javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
Prodaja je otkazana!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Ugaona garnitura

Sive boje.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 10.500,00 RSD
Redni broj: 02

Kafe sto

 

Procenjeno: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.400,00 RSD
Redni broj: 03

TV polica

 

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 7.000,00 RSD
Redni broj: 04

LCD TV

Panasonic

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 8.400,00 RSD
Redni broj: 05

Sobna lampa

 

Procenjeno: 1.000,00 RSD
Početna cena: 700,00 RSD
Redni broj: 06

Mašina za veš

Siemens

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 7.000,00 RSD
Redni broj: 07

Kuhinjski element

Donji.

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 5.600,00 RSD
Redni broj: 08

Kuhinjski element

Viseći. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 16.000,00 RSD
Početna cena: 11.200,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.Iv 453/17, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 453/17“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.