POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.iv.br. 718/17

Prva javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
19.06.2018. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje je 15.06.2018. u 14 i 15h na adresi Beograd - Čukarica, ul. Generala Milutina Vlajića 20.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Klima uređaj

WEG

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 5.600,00 RSD
Redni broj: 02

Fotelje

Plave. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.400,00 RSD
Redni broj: 03

Kauč

 

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 2.100,00 RSD
Redni broj: 04

Kafe sto

 

Procenjeno: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.400,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.Iv 718/17, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 718/17“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.