POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.iv.br. 736/17

Druga javna prodaja

Početne cene su
50%
od procenjene vrednosti
Prodaja nije uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Klima uređaj

 

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 5.000,00 RSD
Redni broj: 02

TV CRT

Samsung

Procenjeno: 1.500,00 RSD
Početna cena: 750,00 RSD
Redni broj: 03

Kafe sto

 

Procenjeno: 500,00 RSD
Početna cena: 250,00 RSD
Redni broj: 04

Kauč

Teget

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 05

PC Računar

sa monitorom, tastaturom i mišem.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 06

TV LCD

Samsung

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 07

Fotelja

Kancelarijska

Procenjeno: 1.500,00 RSD
Početna cena: 750,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 736/17“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.