POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ivk.br. 1572/14

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
PRODAJA JE OTKAZANA!

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

LCD TV

LG

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 02

Mini Linija

LG

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 03

Gladijator Mašina

 

Procenjeno: 40.000,00 RSD
Početna cena: 24.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ivk.br. 1572/14, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ivk.br. 1572/14".