POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ivk.br. 1762/12

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
04.10.2017. u 14:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari mogu se razgledati uz predhodnu najavu na 011 256-32-34 i 011 256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Fotelja

Mala, na razvlačenje.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 02

Sto

Okrugli, beli.

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 03

Kuhinjski element

Veći, sa šestoro vrata.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 04

Kuhinjski element

Donji

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ivk.br. 1726/12, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ivk.br. 1726/12. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.