POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ivk.br. 2022/12

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
13.03.2018. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje je moguće uz predhodnu najavu na 011 256-3234, 011 256-3235

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Garnitura za sedenje

Trosed, dve fotelje i tabure.

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 02

LCD TV

LG

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 03

TV polica

 

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 04

Vitrina

Svetlo-tamno braon.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 05

Ormar

Garderobni, veći.

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ivk.br. 2022/12, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ivk.br. 2022/12. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.