POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ivk 2380/13

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
Prodaja je uspela.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Garnitura

Trosed, dvosedi fotelja bele boje.

Procenjeno: 40.000,00 RSD
Početna cena: 24.000,00 RSD
Redni broj: 02

Kafe Sto

Četvrstasti

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 03

Kafe sto

Manji, okrugli. 2 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 04

Klima uređaj

LG

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 05

KOmoda

Sa tri fijoke, veća.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 06

Ogledalo

Zidno.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 07

Komoda

Sa četiri fijoke, manja.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ivk.br. 2380/13, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ivk.br. 2380/13".