POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ivk.br. 261/15

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
Prodaja je otkazana!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Orman

sa TV policom

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 02

Kompjuter

Sa monitorom, tastaturom i mišem.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 03

Ugaona garnitura

 

Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 04

Fotelja

 

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 05

Dvosed

 

Procenjeno: 7.000,00 RSD
Početna cena: 2.160,00 RSD
Redni broj: 06

Kafe sto

 

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ivk.br. 216/15, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ivk.br. 216/15".