POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ivk.br. 3860/13

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
Prodaja je uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Klima uređaj

MIDEA

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 02

Veš mašina

Smart

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 03

Televizor

Philips. Manji.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 04

TC ormarić

 

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.400,00 RSD
Redni broj: 05

Ugaona garnitura

 

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ivk.br. 3860/13, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ivk.br. 3860/13. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.