POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ivk.br. 428/17

Prva javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
22.06.2018. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje je 15.06.2018. u 16.00h na adresi Beograd - Krnjača, ul. Sutjeska ulica 7 br. 27.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Orman

Dvokrilni.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 4.200,00 RSD
Redni broj: 02

Mašina za veš

VOX

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 8.400,00 RSD
Redni broj: 03

Regal

Garderober sa 6 vrata.

Procenjeno: 40.000,00 RSD
Početna cena: 28.000,00 RSD
Redni broj: 04

Vitrina

 

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.500,00 RSD
Redni broj: 05

Fotelje

Crvene, polukružne. dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.400,00 RSD
Redni broj: 06

Komoda

 

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 4.200,00 RSD
Redni broj: 07

Monitor

VOX

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.500,00 RSD
Redni broj: 08

Klima uređaj

Tesla

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 10.500,00 RSD
Redni broj: 09

Regal

Sa 5 vrata, beli.

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 21.000,00 RSD
Redni broj: 10

Orman

Sa 6 vrata, beli.

Procenjeno: 35.000,00 RSD
Početna cena: 24.500,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.Ivk 428/17, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Ivk 428/17“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.