POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ivk.br. 5997/14

Druga javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
28.06.2016. u 10:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje je moguće 24.06.2016. u 13:00h uz najavu na 011 256-3234, 011 256-3235

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Trosed

 

Procenjeno: 7.000,00 RSD
Početna cena: 2.100,00 RSD
Redni broj: 02

DVOSED

 

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.8000,00 RSD
Redni broj: 03

Laptop

Lenovo

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 04

Televizor

Crown

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ivk.br. 5997/14, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ivk.br. 5997/14".