POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ivk.br. 6804-13

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
25.06.2015. u 11:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011 256-32-34, 011 256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

 
Redni broj: 01

Fotelja

Braon boje.

Procenjeno na: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 02

PC Računar

Sa LCD monitorom i tastaturom.

Procenjeno na: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 03

Televizor

Samsung

Procenjeno na: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD
Redni broj: 04

Orman

Oko 160 x 90 cm. Dva komada.

Procenjeno na: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 05

TV polica

 

Procenjeno na: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD
Redni broj: 06

Natkasna

 

Procenjeno na: 1.500,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 07

Kompjuterski sto

 

Procenjeno na: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD
Redni broj: 08

Mašina za suđe

Indesit

Procenjeno na: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 09

Polica za knjige

Viseća sa vratima.

Procenjeno na: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 10

Polica za knjige

Otvorena.

Procenjeno na: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ivk.br. 6804/13, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ivk.br. 6804/13".