POČETNA
KONTAKT

PROCEDURA NAPLATE POTRAŽIVANJA

Procedura naplate potraživanja može se grubo podeliti prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju u tri faze. Najvažnija faza je aktivnost izvršitelja. Kada sud donese rešenje o izvršenju javni izvršitelj pristupa njegovom sprovođenju. Prva aktivnost javnog izvršitelja je dostava strankama odluke suda i svojih zaključaka.

Kliknite za svaku od faza za više infomarmacija.

ADRESAR JAVNIH IZVRŠITELJA

Pronađite javnog izvršitelja na osnovu teritorije sudova.

1 AKTIVNOST IZVRŠNOG POVEROCA
PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE SUDU

Izvršni poverilac ili njegov punomoćnik podnose predlog za izvršenje sudu u kome su obavezni da naznače konkretno određenog I mesno nadležnog javnog izvršitelja da sprovede izvršenje. (čl. 63 ZIO). Predlog za izvršenje se može podneti na osnovu izvršne ili verodostojne isprave. (pojmovi čl. 41 i čl. 52 ZIO). U predlogu za izvršenje mora se navesti predmet i sredstvo izvršenja, osim ako imate izvršnu ispravu koja glasi na novčano potraživanje kada se može predložiti sprovođenje izvršenja na kompletnoj imovini izvršnog dužnika. (čl. 59 , 60 i 62 ZIO) . Predmeti i sredstva izvršenja definisani su čl. 54 i 55 ZIO. Sud donosi rešenje o izvršenju. (čl. 66 i 67 ZIO) Izvršenje Rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ne može se sprovoditi pre pravosnažnosti, osim kada je rešenje o izvršenju doneto na osnovu menice. (čl. 133 st. 2 ZIO)

2 ANGAŽOVANJE I KONKRETNE
AKTIVNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA

Javni izvršitelj se stara da izvršni poverilac što brže i povoljnije namiri svoje potraživanje, uz poštovanje zakona kao i prava izvršnog dužnika.

On nije dužan da se povinuje predlogu izvršnog poverioca i dužan je da poštuje načelo srazmere između visine obaveze izvršnog dužnika i sredstva i vrednosti predmeta izvršenja.

Javni izvršitelj ne može otkazati sprovođenje izvršenja izvršnom poveriocu.

Pored predloženog predmeta i sredstva izvršenja,  javni izvršitelj prikuplja podatke i o drugoj imovini izvršnog dužnika iz koje bi moglo da se namiri potraživanje izvršnog poverioca.

Za svoj rad javnom izvršitelju pripada naknada određena Javnoizvršiteljskom tarifom koju je doneo ministar pravde.

3 NAMIRENJE POTRAŽIVANJA I
OKONČANJE POSTUPKA

Javni izvršitelj u cilju naplate novčanog potraživanja izvršnog poverioca može, ako ima zakonskih uslova, da :

  1. proda nepokretnost , pokretne stvari ili finansijske instrumente i udele u privrednim subjektima koje ima izvršni dužnik
  2. zapleni i prenese novčano potraživanje izvršnog dužnika od njegovog dužnika na izvršnog poverioca
  3. pleni deo zarade izvršnog dužnika ili novčana sredstva izvršnog dužnika kod banke
  4. prenese potraživanje izvršnog dužnika da mu se predaju ili isporuče pokretne stvari ili preda nepokretnost na izvršnog poverioca.

Javni izvršitelj u cilju naplate nenovčanog potraživanja izvršnog poverioca može da:

  1. realizuje predaju određenih pokretnih stvari izvršnog dužnika
  2. isprazni i preda poveriocu nepokretnost izvršnog dužnika 
  3. vrši deobu suvlasničke stvari
  4. izdejstvuje izjave volje izvršnog dužnika

Postupak se okončava obustavom ili zaključenjem. (čl. 128-130 ZIO)