POČETNA
KONTAKT

NOVO!

Javnoizvršiteljska tarifa objavljena je u Službenom glasniku RS 59/2016 od 28.06.2016. godine i stupila je na snagu 01.07.2016. godine. U skladu sa čl. 23 Tarife na sve postupke u kojima je do stupanja na snagu ove tarife donet zaključak o predujmu troškova primenjivaće se Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja (Sl. glasnik RS br. 50/12 i 22/16). U ostalim slučajevima, danom stupanja na snagu Javnoizvršiteljske tarife prestaje da važi Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja. U skladu sa čl. 547 st. 3 Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Sl. glasnik RS 106/2015) i uslovima propisanim tim članom zakona, izvršni poverioci koji su se, do 01.07.2016. godine, izjasnili prema sudu da žele da im se postupak izvršenja nastavi pred javnim izvršiteljem plaćaju samo polovinu predujma određenog Javnoizvršiteljskom tarifom.

Kalkulator minimalnih troškova prilagođen je samo novoj Javnoizvršiteljskoj tarifi. (u polje vrednost potraživanja kucate iznos glavnog duga u dinarima bez tačaka i zareza) Za ostale situacije, možete kontaktirati kancelariju javnog izvršitelja radi provere iznosa minimalnog predujma troškova postupka.

Preuzmite Javnoizvrsiteljska tarifa.docx

IMATE PITANJA?

Biće nam zadovoljstvo da Vam odgovorimo.

ADRESAR IZVRŠITELJA

Pronađite izvršitelja na osnovu teritorije sudova.

Kalkulator minimalnih troškova za rad izvršitelja

Vrednost potraživanja

Broj poverilaca

Broj dužnika

Vrednost potraživanja 12,000.00 din

Uvećanje 0 %

1. Naknada za pripremanje vođenje i arhiviranje predmeta : 1,800.00 din

2. Dostava odluka suda i javnog izvršitelja : 1,500.00 din

3. Obrazložni podnesak - odluka javnog izvršitelja koja se odnosi na sprovođenje izvršenja: 360.00 din

4. Podatak od državnog organa : 1,200.00 din

5. PDV (20 %) : 972.00 din

Ukupno 5,832.00 din