POČETNA
KONTAKT

IZVRŠENJE NA POKRETNIM STVARIMA

Deo treći, glava prva, zakona o izvršenju i obezbeđenju

Prvo

OSNOVNA PRAVILA

Član 81.

Mesna nadležnost

Za odlučivanje o predlogu za izvršenje na pokretnim stvarima i za sprovođenje tog izvršenja mesno je nadležan i sud na čijem se području nalaze te stvari.

Član 82.

Izuzimanje od izvršenja

Ne mogu biti predmet izvršenja:

  1. odeća, obuća i drugi predmeti lične upotrebe, posteljne stvari, posuđe, deo nameštaja koji je neophodan izvršnom dužniku i članovima njegovog domaćinstva, kao i šporet, frižider i peć za grejanje;
  2. hrana i ogrev za potrebe izvršnog dužnika i članova njegovog domaćinstva za tri meseca;
  3. gotov novac izvršnog dužnika koji ima stalna mesečna primanja do mesečnog iznosa koji je po zakonu izuzet od izvršenja, srazmerno vremenu do sledećeg primanja;
  4. ordenje, medalje, ratne spomenice i drugi znaci odlikovanja i priznanja koje je primio izvršni dužnik, lična pisma, rukopisi i drugi lični spisi izvršnog dužnika, kao i porodične fotografije;
  5. pomagala koja su invalidu ili drugom licu sa telesnim nedostacima neophodna za obavljanje njegovih životnih funkcija;
  6. kućni ljubimac.

Član 83.

Izvršne radnje

Izvršenje na pokretnim stvarima sprovodi se popisom, procenom i prodajom stvari, kao i namirenjem izvršnog poverioca od iznosa dobijenog prodajom.